Język, Literatura i Historia:

 • Pisownia rz po spółgłoskach pbdtkgcwj:
  - Prosiła babka dziadka Tadka o kawałek gnatka - chcę więcej jeść
  - Babcia dała Gosi piękne bratki, bo jej wnuczka chciała takie kwiatki.

 • W czasownikach cząstka -uje się nie kreskuje (piszemy przez u otwarte).

 • Dłuższy wierszyk ułatwiający zapamiętanie reguł pisowni "u":
  Zapamiętaj zawsze tu
  Pisz otwarte zwykłe "u"
  W słowach: skuwka i zasuwka
  Gdyż wyjątkiem są te słówka:
  W cząstkach: -unka, -un i -unek
  Opiekunka, zdun, pakunek
  Pisz je także w cząstce -ulec
  Więc budulec i hamulec
  W ulu, dwu, gdzie u litera
  Wyraz kończy lub otwiera
  Wreszcie - niech nikt nie kreskuje
  W czasowniku cząstki -uje.

 • Kolejność przypadków w języku polskim: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz - Mama dała córce bułkę nasmarowaną masłem wiejskim. • Rok założenia Rzymu: Na siedmiu wzgórzach piętrzy się Rzym - 753 p.n.e.).

 • KOSDKP (kostka?) to okresy paleozoiku -Kambr, Ordowik, Sylur, Dewon, Karbon, Perm

 • Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku: Jeden, cztery, dziewięć, dwa, Kolumb w długą drogę gna.