Matematyka i Fizyka:

 • Cyfry rzymskie: 50, 100, 500, 1000 - Lecą Cegły, Dom Murują

 • Znaki funkcji trygonometrycznych w poszczególnych ćwiartkach - W pierwszej wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i cotanges, a w czwartej cosinus

  znaki funkcji trygonometrycznych

 • Wartość liczby symbol liczby pi =3,141592653589 zapamiętamy tworząc zdania, których ilość liter w zdaniu odpowiada kolejnym cyfrom liczby pi:
  • Kto z woli i myśli zapragnie Pi spisać cyfry, ten zdoła
  • Był i jest i długo sławionym ów będzie, który kół obwód średnicą wymierzył
  • Żąć i orać w dzień zawzięcie

 • Wierszyk, który przypomina wzór na pole i obwód koła:
  Jak to ładnie, pięknie brzmi:
  obwód koła "dwa er pi",
  pole zaś "er kwadrat pi",
  niech w pamięci zawsze tkwi.